besede in dejanja

Naloga je obsegala oblikovanje logotipa, obeska in tapisa novoustanovljene slovenske prostozidarske lože Besede in dejanja.

Logotip vsebuje klasičen geometriziran prostozidarski simbol kotnika in šestila, vpeta v krog oziroma kvadrat s črkama B in D. Izbrana je proto hebrejska pisava Ketav Ivri, za katero je značilno da so jo uporabljali za pisanje v obe smeri. Domnevno je nastala v času Salomonovega templja, ki velja kot eden glavnih simbolov prostozidarstva in je bil zasnovan kot arhitekturna ponazoritev potovanja proti svetlobi, prostozidarskega simbola za življenje kot potovanje, v katerem je potrebno stremeti k izboljšanju samega sebe.

Tapis spada v osnovno opremo prostozidarske lože in se uporablja kot učno gradivo oziroma navodilo pri vseh ritualih. Prvotni tapisi so bili zarisani v pesek, kasneje pa izdelani kot preproge. Tapis lože Besede in dejanja vsebuje interpretacijo vseh obveznih prostozidarskih simbolov. Osnova tapisa je fotografija stopnišča Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, za izgradnjo katere so sredstva zbrali slovenski prostozidarji, člani takratne lože Valentina Vodika. Tudi zato je Plečnik glavno stopnišče zasnoval kot potovanje k svetlobi. Tapis je bil izdelan kot jedkanica na aluminijasti plošči.

avtorica: Mima Suhadolc
naročnik: prostozidarska loža Besede in dejanja
leto projekta: 2017