hagada

Hagada oziroma Pripoved o odhodu iz Egipta je temeljno judovsko besedilo, s katerim Judje na praznik Pesah obhajajo spomin na nastanek judovskega ljudstva. Gre za prvi slovenski prevod tega dela.

Slovenska Hagada je oblikovana kot dvojezična bibliofilska oštevilčena izdaja z bogatimi ilustracijami Jakova Bar-Arona. Dvojezično besedilo z mnogimi komentarji in opombami je grafično zasnovano kot srednjeveške inkunabule, pri katerih je bilo mnogokrat glavno besedilo v sredini strani, okoli njega pa so bili zapisani komentarji. Tudi uporaba ilustracij se zgleduje po bogato ilustriranih inicialkah, značilnih za inkunabule. Knjiga je tiskana v šestbarvnem tisku.

naročnik: Judovska skupnost Slovenije

oblikovanje, dodelava hebrejskih črk in grafični prelom: Mima Suhadolc
ilustracije: Jakov Bar-Aron
tisk: Tiskarna Delo

leto projekta: 2002

PREDSTAVITVENI VIDEO