počitniška hiša v jasni

Stavba leži na območju z ostrimi klimatskimi pogoji. Zato je za razliko od običajnih razmer načrt osredotočen na lupino, kar se odseva v artikulaciji in barvni obdelavi.

Asimetrična zasnova prereza je posledica prostorskega dokumenta, ki določa gabarite nadomestne gradnje. Nepravilen rez se zrcali v prosto organiziranem tlorisu in fasadi, kjer dinamičen razpored odprtin odraža novodoben karakter. Okno na prelomu strehe v fasado pove, da sta oba arhitekturna elementa obravnavana enakovredno. Misel nadaljuje monokromna obdelava, ki govori skupaj s fasadno kompozicijo in druži stavbne dele v enovit ovoj. Zaradi malega merila ni potrebe po mimikrimiji, vzpostavlja se dialog rdeče v letu in v zimi.

avtor: Marjan Zupanc
sodelavec: Dare Homan
lokacija: Jasna, Kranjska Gora
projekt: 2000
izvedba: 2001
foto: Bogdan Zupan