hiša K9

Zasnova deli območje na tri dele: pas z javnim programom na JZ strani območja, območje oskrbovanih stanovanj, ki zaseda večji del parcele ob SV strani in parkovna površina med njima.

Del kareja s stanovanjskima objektoma zaseda pretežni del parcele. Po obodu območje definira gosta zasaditev dreves, ki bo z leti povsem določala volumen območja. Objekta bosta pretežno skrita za krošnjami obodnih dreves in kompleks bo uporabnikom nudil »življenje v zelenju«.

Oba programska sklopa povezuje večja odprta javna površina vmesnega parka. Ta poteka za javnim objektom in predstavlja prečno povezavo preko kareja. To je prostor druženja uporabnikov javnega programa in najemnikov oskrbovanih stanovanj. Obenem park omogoča ustrezen razmik med obema programoma, ki se tako medsebojno ne motita.

Načrtovana stanovanja so organizirana v dveh večstanovanjskih objektih s po 30 oskrbovanimi stanovanji. Objekta sta oblikovana kot zamaknjeni lameli. Da bi bila stanovanja optimalno osvetljena in enakovredno orientirana, sta objekta postavljena v zamiku 45 stopinj glede na ulično mrežo in sta umeščena v smeri sever-jug. Zamaknjenost lamel omogoča boljšo prilagoditev značilnostim parcele, s svojim medsebojnim odnosom pa obenem definira kvaliteten skupni zunanji prostor oskrbovanih stanovanj.

Objekt z javnim programom je zasnovan kot kompakten volumen. Umeščen je ob glavni vzdolžni cesti in tvori na tej strani tipični ulični karakter. V pritličju se objekt preko poglobljenih niš, ki se zajedajo v osnovni volumen, v vse smeri vpenja v javni prostor. To so nadkrite zunanje površine na vhodih in območjih, kjer se program pritličja funkcionalno povezuje z zunanjostjo. Vpetost pritličja v okoliški javni prostor in značilno oblikovanje fasade z velikimi steklenimi površinami dajejo objektu prepoznaven javni značaj.

naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o.
lokacija: Bled

avtorji: Jernej Prijon, Vid Razinger, Mima Suhadolc
svetovalka za požarno varnost: Biba Muhič Gomezelj
svetovalca za urbanizem: Marko Peterlin, Tadej Žaucer
svetovalec za svetlobo: Mihael Lepšina

leto natečaja: 2017