Natečaj Poplave 2023 - enostanovanjska hiša

Zasnova in oblikovanje hiš izvira iz tradicionalnih značilnosti posameznih regij, prilagojenih na sodoben način bivanja. Zasnovane so kot kompaktne stavbe z dvokapno streho, ki na sprednji strani tvori globok napušč. Izhodišče zasnove dnevnih prostorov je krožna tlorisna zasnova brez hodnikov, ki dnevne prostore združuje tako, da oblikuje posamezne ambiente: kuhinja, jedilnica, dnevna soba in delovna soba. Ambienti se prelivajo iz enega v drugega, mogoče pa jih je tudi povsem zapreti v ločene prostore. Dnevni prostori imajo izhod na zunanjo teraso pod globokim napuščem.

Hiše so zasnovane v sistemu modularnih enot, ki omogoča nadgradnjo. Stavbo za tričlansko družino (S) je mogoče z minimalnimi posegi nadgraditi v stavbo za štiričlansko družino (M), tako, da se dvigne zadnja strešina in dogradi del medetažne plošče. Na ta način se neto površina stavbe poveča ne da bi se spremenili tlorisni gabariti stavbe, minimalno se poveča le volumen stavbe na zadnji strani. Znotraj novega volumna je s premikanjem predelnih sten stavbo mogoče prilagoditi za petčlansko družino (M+).

Uporabljeni so običajni materjali in tipski detajli, ki omogočajo enostavno izvedbo brez nepotrebnih stroškov.

naročnik: RS, Ministrstvo za solidarno prihodnost
lokacija: Savinjska, Koroška, Škofjeloška

arhitektura: Mima Suhadolc, Maja Ivanič
gradbene konstrukcije: David Vesnaver, EEP d.o.o.

leto natečaja: 2024