parkiraj in se pelji

Mreža P+R zbirnih središč v ljubljanski urbani regiji je ena izmed prioritetnih nalog na področju trajnostne mobilnosti. Povečano omejevanje prometa osebnih motornih vozil v mestnem središču spodbuja povpraševanje po parkirnih mestih na parkiriščih P+R. Načrtovana je umestitev več kot 20 novih središč P+R, s skupno kapaciteto skoraj 5.000 parkirnih mest.

Naloga je zahtevala določitev minimalnih standardov opremljenosti ter določitev principov oblikovanja osnovnih tipov P+R prestopnih točk za idealizirane lokacije ter njihova prilagoditev na realne situacije.

Uspešno središče P+R je urbana površina, integrirana v naselje. Predstavlja javni prostor, ki je prvenstveno namenjen prestopanju med osebnim in javnim prevozom, hkrati pa je tudi kraj srečevanja, druženja in ustvarjanja medsebojnih vezi lokalne skupnosti.

Prestopanje z osebnega prevoza na javni potniški promet mora biti hitro, pregledno in udobno, središče pa varno, zgoščeno, živo in dostopno. Za uspeh središča P+R je zato izredno pomembno, kako je središče zasnovano in kako so oblikovani njegovi osnovni elementi.

Središče P+R predstavlja v merilu mesta dokaj veliko površino, ki tako soustvarja podobo praviloma suburbane kulturne krajine. Napačno načrtovanje takšnih središč lahko postane vzrok za slabšanje bivalnih razmer bližnjih stanovalcev, skrbno zasnovano središče pa predstavlja generator razvoja lokalnega središča.

Površine središča P+R naj se obravnava in načrtuje kot javni prostor, ki je odprt, prehoden in dobro povezan z vso svojo okolico. Omejevanje prehoda v katerikoli smeri ni zaželeno, vsaka ograja ali bariera pomeni potencialno nevarno točko. Območje naj se načrtuje v človeškem merilu – prostor naj bo členjen in ne prevelik. Za členitev prostora se lahko uporabi na primer zelenje, zalomljeno geometrijo parkirišča ali dodatne dejavnosti. Središče P+R naj pomaga ustvarjati karakter ulice ob vhodu v naselje in naj ne poudarja velikih monotonih parkirnih površin, ki dajejo same po sebi prostoru neprijeten, suburban karakter. Središča P+R in oprema na njih naj bodo kakovostno oblikovani in prepoznavni. S pomočjo uporabe tipskih elementov urbane opreme se različne lokacije P+R oblikovno povezujejo in sistem kot celota dobiva svojo skupno identiteto. Središča naj izkazujejo skupno identiteto, hkrati pa naj močno poudarjajo tudi lastno identiteto, ki izhaja iz vsake posamezne lokacije.

naročnik: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRALUR)
lokacija: Ljubljanska urbana regija

avtorji: Urban Jeriha, Marko Peterlin, Jernej Prijon, Mima Suhadolc, Tadej Žaucer

leto projekta: 2014
PUBLIKACIJA

nagrade

zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja