plezalni center ljubljana

Prostorska zasnova notranjosti stavbe prizidka Plezalnega centra Ljubljana sledi naklonom načrtovanih plezalnih sten, tako da omogoča kar se da maksimalno izkoriščenost volumna stavbe. Močno previsne plezalne stene večjih plezalnih dvoran nimajo obsežne podkonstrukcije, temveč se v prostor za stenami širijo spremljevalni prostori oziroma stopnišče.

Osnovni konstrukcijski raster stavbe sestavljata dve geometriji in sicer zunanja mreža, ki sledi geometriji obstoječe stavbe, ter notranja mreža, ki sledi notranjemu ustroju stavbe. Geometrijo notranjosti stavbe določa centralno stopnišče, okoli katerega so razporejeni med seboj vizualno povezani novi prostori plezalnega centra. Stopnišče se prilagaja poziciji okna na zahodni strani obstoječe stavbe, ki bo služil kot povezava z novim delom. Glede na geometrijo zunanjih sten je nekoliko rotirano, kar na vzhodni strani omogoča prehod dvižne ploščadi za nameščanje oprimkov, na zahodni strani pa rotacija stopnišča razširja prostore na južnem delu stavbe.

Stopnišče je zamaknjeno tudi v vertikalni steni. V zgornjih etažah se zajeda v prostor za previsnim delom plezalne stene velike dvorane, tako da se stopniščni jašek, katerega pozicija je v pritličju podrejena obstoječim prehodom, v zgornji etaži odmakne proti sredini stavbe. Tako so po vseh stranicah zagotovljeni predpisani varnostni odmiki med nasproti ležečimi plezalnimi stenami balvanske dvorane v zadnji etaži.

Zunanjost stavbe je zasnovana je kot pokončen poliedričen objekt, ki parafrazira plezalno steno in oblikuje kontrasten poudarek monolitno oblikovani ležeči prizmi obstoječe stavbe. Plašč nove stavbe je zasnovan kot trodimenzionalna obešena fasada, ki se na južni strani objekta spremeni v zunanjo plezalno steno.

naročnik: Plezalni center Ljubljana
lokacija: Pesarska 10, Ljubljana

arhitektura: Mima Suhadolc
gradbene konstrukcije: David Vesnaver, EEP d.o.o.
električne inštalacije: Boštjan Mikec, Projekt Eco d.o.o.
strojne inštalacije: Rok Jeršinovič, Projekt RJ

leto projekta: 2022
uporabna površina prizidave: 900 m2