skrivnost lože

Svetloba je morda najpomembnejši simbol prostozidarstva. Pomeni modrost, znanje in razumevanje. Potovanje proti svetlobi je simbolna pot k modrosti, ki je glavna tema postavitve razstave. Razstavni prostor je zasnovan tako, da obiskovalec potuje skozi zaporedje prostorov, ki imajo različne značaje. V začetku so prostori oblikovani grobo, oglato, kot »neobdelan kamen«, ki pomeni neizoblikovanega, nevednega iščočega, potem pa se postopoma spreminjajo do zadnjega prostora, templja. Tempelj je prostor geometrije in logike, ki predstavlja »obdelani kamen« oziroma nekoga, ki mu je bila »podeljena luč«.

Prvi prostor obenem predstavlja Platonovo votlino, svet idej, prehod v svet izven votline pa je metafora razsvetljenja.

Celotna postavitev je izdelana iz papirja (valovite lepenke) in je maketa v naravni velikosti. Minljivost materiala in začasnost izdelave v simbolnem smislu sporočata, da je prostozidarstvo pravzaprav ideja.

naročnik: Narodni muzej Slovenije in Arhiv RS
lokacija: Narodni muzej Slovenije

koncept in oblikovanje razstave: Mima Suhadolc, Miran Mohar
izvedba: RPS, d.o.o.
foto: Dragan Arrigler

leto projekta: 2017
leto izvedbe: 2017

VIRTUALNI OGLED RAZSTAVE