stanovanjski objekt jakčeva

Dva pravokotna stavbna volumna različnih višin sta postavljena na južni del obravnavane parcele, ob vznožje blage strmine, ki se dviga proti Maistrovi ulici. Vzporedna sta s petnadstropnimi bloki na Ragovski ulici, ki določajo geometrijo na področju kotanjastega prostora. S tako postavitvijo ostanejo na preostalem območju dovolj velike površine, namenjene parkovni ureditvi in prometu. Z zamaknjeno postavitvijo volumna ustvarjata sproščen ambient, proti križišču je postavljen nižji volumen, na južni strani ob brežini pa nekoliko višji. Na severovzhodnem robu parcele leži manjši pritlični paviljon, namenjen storitvenim dejavnostim.
Izhodišče pri oblikovanju stavbne podobe je postavitev stanovanjskih lož, ki so v na videz naključnem vzorcu razporejene po vseh štirih fasadnih straneh. Z igrivo razporeditvijo smo se skušali izogniti stereotipni togi podobi stanovanjskih blokov. Lože omogočajo lepe poglede proti južnem delu mesta na eni strani in staro mestno jedro na drugi strani.
Gradbeni poseg pod zemljo je zasnovan tako, da se izkoristi razpoložljiva poglobljena površina z ustreznimi odmiki od mej. Načrtovani sta dve kletni etaži, v katerih so umeščena parkirna mesta, shrambe in tehnični prostori.

vodja projekta: Marjan Zupanc
projektant: Marko Coloni
lokacija: Novo mesto
projekt: 2020
izvedba: 2022