oskrbovana stanovanja na šegovi ulici

Novogradnja je umeščena med niz treh obstoječih stanovanjskih blokov in Šegovo ulico na severnem robu obstoječega parkirišča. Merilo dajejo obstoječi stanovanjski bloki, povezani v verižne sklope in paviljonsko postavljeni v zelenje.
Stavbni volumen je zasnovan v kompaktni formi, na fasadni lupini so izmenično vstavljena panoramska okna ali pa lože. Velikost panoramskih oken omogoča ustrezno osvetljenost prostorov, izmenično se pri oknih in balkonih pojavlja tudi parapet, ki okna deloma zapira. Tako členjena stavbna masa je oblečena v enotno fasadno oblogo. Gradbeni poseg pod zemljo je zasnovan tako, da se izkoristi razpoložljiva površina pod obstoječim parkiriščem. Predvidena je ena kletna etaža, v kateri bodo umeščena parkirna mesta, shrambe in prostori za instalacije.
Novogradnja je zasnovana tako, da združuje stanovanjsko rabo v nadstropjih in dnevno rabo v pritličju. Obravnavamo jo kot stanovanjski objekt za posebne potrebe - za oskrbovana stanovanja. Enostavna in racionalna zasnova objekta - oblikovanje volumna, fasad in arhitektonskih sklopov so sledili zahtevi investitorja po nizki investiciji in enostavnemu vzdrževanju.

Lokacija: Novo mesto
Projekt: 2020/2021
Avtor: Marjan Zupanc
Sodelavci: Marko Coloni, Urška Turk