stanovanjski objekt kremen

Predlagana ureditev povzema historične prvine prostora, kot so nadaljevanje uličnega niza, profil objekta, deloma pa išče sodobnejše arhitekturne motive. V formalnem smislu prevzema značilno obliko gradnje hiš mestnega jedra: nakloni streh, horizontalna in vertikalna členjenost, orientacija v smereh ulice in notranjega dvorišča. Javni prostori (trgovsko poslovne dejavnosti) so v pritličju, privatni (stanovanja) pa v nadstropjih.
Stavba se v stiku s terenom na Rozmanovi ulici, na pritličju, razprostira po celotnem obodu obravnavane parcele. Na zahodni strani je umeščen uvoz s parkirnimi prostori, ob njem površine za trgovino. Na izpostavljenem delu - vogalu proti Glavnemu trgu je lociran paviljon z lokalom in vhodom v trgovsko stanovanjski del.
Etažo višje, na nivoju Kastelčeve, je novogradnja prislonjena ob Rozmanovo ulico. V glavnem objektu na zahodni strani so umeščena stanovanja, na vzhodni strani proti Glavnemu trgu pa je paviljon z javnim programom - lokalom. Na nepozidani površini na jugozahodni strani je prostor, namenjen zunanjim bivalnim površinam, atrijem in vhodom v stanovanja. Obdelan je na način, da ustvarja pra-linijo zgodovinske pozidave Kastelčeve ulice.

lokacija: Novo mesto
projekt: 2021/22
arhitektura: Marjan Zupanc, Maša Živec

leto projekta: v projektiranju
uporabna površina prizidave: 900 m2