velodrom

Velodrom, oziroma kolesarska steza odprtega tipa, tribuna in večnamenska asfaltna ploščad so bili zgrajeni leta 1996 zaradi organizacije mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu (avtorji Marjan Zupanc, Špela Kuhar, Aleš Bizjak).

Namen novega gradbenega posega je bilo prekritje obstoječega športnega objekta z napihljivo membrano, da bi nudilo zaščito pred neugodnimi vremenskimi pogoji in omogočalo celoletno uporabo športnih površin.

Z dograditvijo so bili v kolesarski objekt dodajani novi programi. Hrbtenica zasnove je obstoječa 250 metrska kolesarska steza, ki je kompatibilna s krožno 200m atletsko stezo. V gradbeno arhitekturnem smislu se poseg deli na armiranobetonsko bazo, v kateri so vhodi v objekt in na montažno napihljivo membrano, ki je nanjo sidrana. Dvoslojna izolativna opna, ki pokriva površino velodroma, je členjena z radialnimi zračnimi komorami. Ti segmenti artikulirajo veliko strešno površino.

Lokacija: Novo mesto
Avtorji: Marjan Zupanc

Projekt: 2018
Izvedba: 2019

Foto: Marjan Zupanc

nagrade

zlati svinčnik za odlično izvedbo 2019