vilablok karina

Čeprav gre za večstanovanjsko stavbo, je vilablok Karina je zasnovan tako, da je njegov razmeroma velik volumen z zarezami razdeljen v več manjših stolpičev, kar daje vtis kot da gre za več manjših vrstnih hiš, ki lebdijo nad pritličjem. Stolpiče po vertikali povezujejo in hkrati ločujejo lože in zamiki v fasadni strukturi. Strehe različnih naklonov so v dialogu s sosednjimi vrstnimi hišami podobnih nepravilnih oblik in se tako navezujejo na obstoječe grajeno okolje.

naročnik: GRP center d.o.o.
lokacija: Jurčkova cesta, Ljubljana

arhitektura: Mima Suhadolc, Andraž Seifert
gradbene konstrukcije: Simon Kogoj, Konzola d.o.o.
električne inštalacije: Boštjan Mikec, Projekt Eco d.o.o.
strojne inštalacije: Gabriela Čakarova, Klimaterm d.o.o.

leto projekta: 2021
leto gradnje: 2022
uporabna površina: 685 m2