zemljanke

Zemljanke so staroslovanska bivališča, katerih spodnji del je vkopan v zemljo, streha pa je bila narejena iz s šibjem povezanega vejevja. Krite so bile s slamo, lubjem ali smrečjem.

Zemljanke v Veržeju se zgledujejo po svojih tradicionalnih predhodnicah in so zasnovane kot majhne, deloma vkopane hišice. Na tradicionalno jih veže struktura, ki je deljena na vkopani del (mokro temno, težko) in nadzemni del (svetlo, lahkotno) in forma, interpretirana na svež in igriv način. Deloma vkopani podstavki so izvedeni v vidnem betonu, zgornji del, ki je zasnovan kot dvokapna streha z naraščajočim slemenom, pa je v celoti izveden iz lesa in krit s slamo.

Zemljanke imajo obliko zvrnjene prisekane piramide, ki ima razloge tako v funkcionalnem kot v simbolnem pomenu. V funkcionalnem smislu konična zasnova oblikuje prostor različnih širin in višin. Tako je večji prednji del namenjen bivanju, manjši zadnji pa spanju. V simbolnem smislu se Zemljanka od notranjega, intimnega prostora odpira proti zunanjemu svetu.

Streha ima po vseh stranicah napušč, zaradi česar se razgibane slamnate strehe z neprisiljeno samoumevnostjo dvigajo iznad panonskih žitnih ravnic. Sleme se na južni strani končuje z nadstreškom, ki nudi zavetje dokaj prostorni vhodni terasi.

Zemljanke so bile izvedene z minimalnimi finančnimi sredstvi. Leseno strešno konstrukcijo so izdelali v tesarstvu Kregar, sicer pa so Zemljanke v dobršni meri zgradili kar sodelavci in zaposleni v Centru Duo. Slamnata streha je bila izdelana v okviru delavnice slamokrovstva pod vodstvom mojstra Antona Golnarja.

investitor: Zavod Marianum, Veržej
lokacija: Veržej

arhitektura: Mima Suhadolc
gradbene konstrukcije: Gregor Arnšek, PINSS, Gregor Arnšek s.p.

leto projekta: 2013
leto izvedbe: 2013
foto: arhiv avtorja